Veelgestelde vragen

Onder de naam Spoorzone Ede werken ProRail, gemeente Ede-Wageningen en NS samen aan een nieuw station Ede-Wageningen. Het wordt een toegankelijk, goed bereikbaar en duurzaam station met moderne voorzieningen voor reizigers. Zo komt er een nieuw busstation, nieuwe fietsenstallingen, betere loop- en fietsroutes en meer parkeerplaatsen. Hierdoor gaat overstappen straks snel en gemakkelijk. Daarnaast werken we aan een robuust en betrouwbaar spoor zodat treinen niet meer op elkaar hoeven te wachten. Hierdoor kan NS de treinen nog preciezer volgens dienstverlening laten rijden.

Het nieuwe station komt tegemoet aan alle wensen van deze tijd en draagt straks bij aan een positieve klantbeleving voor reizigers, omwonenden en ondernemers. Het station is naar verwachting klaar in 2024, inclusief fietsenstalling en het busstation. De parkeerplaatsen, inrichting van de pleinen en het groen zijn hoogstwaarschijnlijk in 2025 klaar.

Het nieuwe station Ede-Wageningen is goed bereikbaar en heeft moderne voorzieningen voor een groeiende aantal reizigers. Een plek waar het aangenaam wachten en ontmoeten is, met overdekte perrons en een gevarieerd winkelaanbod.

Daarnaast werken we aan een robuust en betrouwbaar spoor zodat treinen niet meer op elkaar hoeven te wachten. Hierdoor kan NS de treinen nog preciezer volgens dienstverlening laten rijden. Op het nieuwe station gaat overstappen gemakkelijker en sneller op trein, bus, (OV-)fiets en auto. De nieuwe loop-, fiets- en autoroutes sluiten beter aan op het station. Zo komt er een doorgang voor fietsers, waardoor ze gemakkelijk van Noord- naar Zuid-Ede kunnen fietsen.

Naast de entree komen nieuwe fiets- en parkeervoorzieningen. In het stationsgebouw zelf komt een bewaakte fietsenstalling voor 5.800 fietsen (eerste 24 uur gratis). Aan de centrumkant van het station komt een fietsenstalling met ongeveer 1.800 plaatsen. Ook komt er een parkeergarage met ruim 500 plaatsen aan de zuidzijde van het nieuwe station. Vanuit de parkeergarage is de hoofdentree snel en gemakkelijk te bereiken. Ook de overstap naar de bus wordt sneller, duidelijker en gemakkelijker door het nieuwe busplein. Dit geldt ook voor de taxi- en kiss & ride-zones.
Het station heeft een natuurlijke, Veluwse uitstraling met een kenmerkende overkapping en zonnepanelen op het gebouw. Aan de rand van het station komt een mooi stadspark, waar de reiziger heerlijk kan vertoeven.

Het aantal reizigers stijgt naar verwachting in de toekomst. Dat vraagt om een betere doorstroming van reizigers tijdens de spits, en snellere routes van en naar het busplein en de parkeervoorzieningen. Daarnaast is het huidige stationsgebouw, dat dateert uit 1984, toe aan een modernere, duurzame inrichting en eigentijdse voorzieningen. Daarom bouwen we een nieuw station Ede-Wageningen dat klaar is voor de toekomst.

Doordat er meer treinen rijden dan voorheen, zijn spoorwegovergangen vaker en langer gesloten. Daarom worden verschillende overgangen vervangen door tunnels en een viaduct. Zo hoeven mensen niet te wachten en kunnen ze straks sneller en veiliger het spoor oversteken.

Naar verwachting is het nieuwe station in 2024 klaar. De stationsomgeving is een jaar later klaar, in 2025.  Voor de laatste ontwikkelingen, kijk op spoorzone-ede.nl

De bouw van het nieuwe station kan niet zonder overlast. De omgeving krijgt te maken met geluiden van de bouw en het werkverkeer in aan aantal periodes. In de periodes rijden er ook geen treinen omdat de aannemer dan bij het spoor moet werken. Om in deze treinvrije periode zoveel mogelijk te kunnen doen, wordt er dan 24 uur per dag en 7 dagen per week gewerkt. Dus soms ook ’s nachts. De aannemer beperkt de hinder zoveel mogelijk. En natuurlijk informeren we omwonenden en reizigers op tijd over de werkzaamheden en wat zij hiervan merken.

In de periodes waarin er geen treinen rijden, kunnen reizigers gebruikmaken van bussen. Voor meer informatie: www.ns.nl/werkzaamheden. De treinvrije periodes voor 2022 staan al vast en staan in de tabel hieronder.

Het nieuwe station wordt naast het oude station gebouwd. Het oude station blijft in gebruik tijdens de werkzaamheden. Daarna wordt het gesloopt. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk afgestemd met omliggende projecten, zoals het World Food Center, de bouw van woningen op ENKA, de aanleg van de Parklaan en de nieuwe inrichting van de Stationsweg. Alles om de overlast te verminderen.

De treinvrije periodes voor 2022 zijn:

Treinvrije periodes

Wanneer Duur Werkzaamheden
7 t/m 31 augustus 2022 27 dagen Nieuwe perrontunnel wordt ingeschoven, sporen worden vernieuwd en de kap van het middenperron wordt gesloopt (inclusief de funderingen).
1/2 oktober 2022 52 uur Werkzaamheden kap
26/27 nov 2022 52 uur Werkzaamheden kap
10 t/m 12 februari 2023    
24 t/m 26 maart 2023    
12 t/m 14 mei 2023    
7 t/m 9 juli 2023    
10 t/m 11 februari 2024    
Halverwege juni 2024 9-dagen geen treinen  

Als er werkzaamheden komen die hinder opleveren in uw omgeving, informeert de aannemer u daar op tijd over. Ook blijft u zelf op de hoogte via de website spoorzone-ede.nl, de nieuwsbrief (meld u aan via de website) en de bouwapp (zoek op Spoorzone Ede in uw app-store).

De meeste informatie vindt u op de website spoorzone-ede.nl. Ook blijft u op de hoogte via de nieuwsbrief en de bouwapp (zoek op Spoorzone Ede in uw app-store). De nieuwsbrief verschijnt 4 keer per jaar.

U kunt daarnaast vragen stellen via spoorzone@ede.nl. Ook is er een informatiecentrum ingericht, waar u op afspraak terecht kunt met vragen en opmerkingen. Mail naar communicatie_edespoort@vwinfra.nl om een afspraak in te plannen.

Nee, op korte termijn gaan er niet meer treinen rijden. Wel werken we aan een robuust en betrouwbaar spoor zodat treinen niet meer op elkaar hoeven te wachten. Hierdoor kan NS de treinen nog preciezer volgens dienstverlening laten rijden.

Wel kan het zo zijn dat er door het Programma Hoogfrequent Spoor in de toekomst meer treinen gaan rijden.

Is er rekening gehouden met een toekomstige kwartierdienst?

Ja, er is onderzoek gedaan waaruit is gebleken dat op de Valleilijn (tussen Amersfoort en Ede-Wageningen) in de toekomst eventueel vier treinen per uur kunnen rijden in plaats van twee. Hiervoor hoeft het nieuwe station Ede-Wageningen niet verder aangepast te worden.

Parkeren auto’s en fietsen

Naast de entree van het nieuwe station komen nieuwe fiets- en parkeervoorzieningen. In het stationsgebouw zelf komt een bewaakte fietsenstalling voor 5.800 fietsen (eerste 24 uur gratis). Aan de centrumkant van het station komt een fietsenstalling met ongeveer 1.800 plaatsen. Ook komt er een parkeergarage met ruim 500 plaatsen aan de zuidzijde van het nieuwe station. Vanuit de parkeergarage is de hoofdentree snel en gemakkelijk te bereiken.

In de P+R parkeergarage komen oplaadpunten voor elektrische auto’s. Het is nog onbekend of er een oplaadpunt komt voor e-bikes in de fietsenstalling.

Het nieuwe busplein komt aan de zuidkant van het station te liggen, ongeveer op de plek van de oude P+R Badweg. Door het nieuwe busplein wordt de overstap naar de bus sneller, duidelijker en gemakkelijker.

Er komt een Kiss & Ride aan de zuid- en aan de noordkant van het nieuwe station. De Kiss & Ride aan de zuidkant wordt aangelegd bij het busstation. Hier vandaan zijn de perrontunnel, het busstation en het station makkelijk bereikbaar.

Aan de noordwestzijde wordt de Kiss & Ride in een lus aangelegd, tussen de onbewaakte fietsenstalling en de Klinkenbergerweg. Vanaf deze Kiss & Ride (en de onbewaakte stalling) is er een directe toegang tot de Valleilijn-trein, maar kan men ook via perron 1 naar de reizigerstunnel lopen voor de overige voorzieningen.

Voorzieningen op het nieuwe station

Ja. Op nieuwe station Ede-Wageningen wordt het aangenaam wachten met moderne voorzieningen voor reizigers. Geen kaal station, maar een plek met beschutte wachtruimten, waar je een broodje, snack en een kop koffie kunt kopen, met wc’s en een watertappunt. 

Het nieuwe station, inclusief busplein en P&R, is toegankelijk voor mensen met een beperking. Zo komen er roltrappen en liften naar alle perrons vanuit de perrontunnel. Er komen blinde geleidelijnen bij de trappen en brailleplaatjes voor oriëntatie bij de liften. Kleurstelling, markeringen en verlichting zijn aangepast voor slechtzienden. De perronhoogte wordt aangepast, zodat in-/uitstappen in de trein ook voor minder validen in de trein gemakkelijker is. Op de Kiss & Ride komen goed bereikbare kort-parkeerplekken en in de P&R zijn een aantal plekken gereserveerd voor minder validen. Alle hellingen op en rond het station en de bushaltes zijn geschikt voor minder validen en de looproutes zijn voorzien van markeringen voor blinden en slechtzienden. Kortom: het nieuwe station voldoet aan alle actuele toegankelijkheidseisen.

De kosten van het nieuwe station

Het gehele project kost meer dan 150 miljoen euro. De kosten voor een nieuw station, inclusief technische onderdelen als sporen en beveiliging, zijn aanzienlijk. Daarvoor krijgen we een moderner, comfortabeler, duurzamer en beter bereikbaar station, dat voorbereid is op een toekomst met meer reizigers.

Dit project kent een unieke samenwerkingsvorm tussen ProRail, de gemeente Ede en NS om de risico's zo klein mogelijk te houden. Omdat er vaak vanuit één locatie gezamenlijk gewerkt wordt, kunnen we elkaars expertise optimaal benutten. Daarnaast wordt nadrukkelijk gestuurd op kosten en risicobeheersing. Daarom zijn nu al aanpassingen gedaan in het oorspronkelijke ontwerp, omdat de bouwkosten stijgen. Binnen budget blijven is van groot belang voor de projectorganisatie.

Ondanks deze inspanningen blijft de kans ontstaan dat er meerwerkkosten zijn, bijvoorbeeld als gevolg van ondergrondse opgravingen en stijgende grondstofkosten. Er zijn meerdere aanpassingen gedaan waardoor we binnen budget blijven zonder de functionaliteit en de kwaliteit van het ontwerp aan te tasten. Enkele voorbeelden zijn:

  • De houten kap is ingekort.
  • De inrichting van de Westelijke perrontunnel wordt aangepast (iets minder breed, 1 voetpad van ongeveer 2 meter vervalt. Er blijft een voetpad van ongeveer 4 meter over)
  • Aanpassingen in goedkopere materiaalkeuze
  • Aanpassingen in spoorgerelateerde zaken

Kerkweg

Ja, de overgang bij de Kerkweg is definitief dicht. Fietsers en voetgangers kunnen wel door de SOMA-tunnel bij deze overgang. Automobilisten en hulpdiensten kunnen gebruikmaken van andere routes, via de Keesomtunnel, de Koepeltunnel of de Albertstunnel. Dit is afgestemd met hulpdiensten.

Klik hier voor meer informatie over de sluiting van de overgang bij de Kerkweg.

We hebben een zorgvuldig traject ingezet met omwonenden, belanghebbenden en ondernemers in de wijk. Dat zijn direct betrokkenen, omdat de veranderingen van invloed zijn op hun leefomgeving.

Als alternatief voor de spoorwegovergang Kerkweg zijn al twee tunnels aangelegd: de Koepeltunnel en de Somatunnel.

Spoorwegovergang Sysselt

Sinds december 2021 rijden er meer treinen als gevolg van Programma Hoogfrequent Spoor. Doordat er meer treinen rijden, worden de spoorwegovergangen onveiliger en blijven ze steeds vaker en langer gesloten. De overgang bij de Sysselt wordt daarom vervangen door een langzaamverkeersbrug (voor fietsers en voetgangers). Zo kunnen mensen beter, sneller en veiliger het spoor oversteken.

De spoorwegovergang bij de Sysselt is al eerder gesloten voor automobilisten. Vanaf augustus 2022 sluit de overgang ook voor voetgangers en fietsers. Vanaf dan moeten bezoekers via de Kazerneterreinen naar de Sysselt. In eerste instantie zou de langzaamverkeersbrug voor die tijd gebouwd worden. Dit blijkt helaas niet meer op tijd mogelijk omdat er een zandhagedis is gevonden op deze locatie. Deze moeten we eerst veilig naar een andere plek brengen. Er wordt hard gewerkt om de langzaamverkeersbrug zo snel mogelijk te bouwen. De verwachting is dat de brug halverwege 2023 klaar is voor gebruik door fietsers en voetgangers.

De parkeerplaats bij de overgang wordt ingericht als nieuw leefgebied voor hazelwormen. U kunt vanaf nu parkeren op de parkeerplaats P-Veluwe bij het voormalig PMT-gebouw/oude locatie Pizza&Pizza.

De langzaamverkeersbrug bij de Sysselt is naar verwachting halverwege 2023 klaar.

Ik heb nog een andere vraag, hoe kan ik contact opnemen?

U kunt contact opnemen met het projectteam Spoorzone via spoorzone@ede.nl of telefoonnummer (06 83560610).