Veelgestelde vragen over sluiting overgang Kerkweg

Omwonenden en andere betrokkenen hebben soms vragen over de sluiting van de spoorwegovergang Kerkweg op woensdag 27 oktober 2021. Wordt er bijvoorbeeld voldoende rekening gehouden met minder validen? In dit artikel behandelen we aan aantal veelgestelde vragen. Wilt u weten wat precies de plannen zijn? Lees dan Maatregelen vanwege sluiting overgang Kerkweg.

Wat gebeurt er met de gelijkvloerse overgang Kerkweg?

De spoorwegovergang bij de Kerkweg wordt eind oktober 2021 afgesloten. Het onttrekkingsbesluit voor de overweg Kerkweg is onherroepelijk sinds half februari 2019. De oorspronkelijke sluiting per eind 2019 is na het mislukken van de aanbesteding van het stationscontract opgeschoven naar eind 2021. Dit is ook besproken met de gemeenteraad in mei 2019, naar aanleiding van een quick-scan naar alternatieve mogelijkheden voor spoorkruising in de omgeving van de Kerkweg. De overweg Kerkweg wordt opgeheven, de overige overwegen blijven bestaan. Aan de noordzijde van het spoor komt een zgn. Railinzetplaats (toegangspoort t.b.v. onderhoud aan de spoorweginfrastructuur).

Is de fietstunnel (Soma) niet te steil voor scoot-mobielen en veel fietsers?

Alle tunnels die gebouwd worden voldoen aan toepasselijke regelgeving, dus ook de Somatunnel.

Moeten automobilisten en niet te vergeten hulpdiensten door de sluiting niet enorm omrijden?

Het klopt dat sommige automobilisten moeten omrijden. De onttrekking van de Spoorwegovergang is afgestemd met de hulpdiensten, zowel in de tijd van het onttrekkingsbesluit, als recent op het moment dat datum van de aanstaande afsluiting duidelijk is geworden.

Belangrijkste hoofd-aanrijroutes voor de brandweer en andere hulpdiensten lopen via de Keesomtunnel, de Koepeltunnel en via de Albertstunnel. De overweg Kerkweg werd in mindere mate gebruikt en diende voornamelijk als achtervang voor de overige routes. Brandweerwagens hebben vaste aanrijroutes waarbij Kerkweg geen cruciale verbinding was. De Somatunnel kan in geval van nood een alternatief zijn voor politie en ambulances.

Zal de sluiting niet leiden tot meer gevaarlijke verkeerssituaties?

Door de sluiting van de overweg zullen juist minder gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan op de overweg.

Komt er een extra tunnel bij de Kerkweg?

Bij een deel van de omwonenden leefde de wens voor nog een extra onderdoorgang voor auto's bij de Kerkweg. Daarom is in 2018 afgesproken onderzoek te doen of het nuttig en nodig is om een extra autotunnel te maken ter vervanging van de spoorwegovergang Kerkweg. Dat onderzoek is gedaan door een extern bureau. Dit bureau is gekozen door de gemeente en de werkgroep Kerkweg. Deze werkgroep bestaat uit omwonenden, ondernemers en belanghebbenden. Daarna heeft de gemeente vier alternatieven onderzocht, deze hadden allemaal voor- en nadelen. Ook is er een participatietraject geweest met een grotere groep wijkbewoners, ondernemers en belanghebbenden. Daaruit bleek dat men het niet eens was met elkaar: er waren voor- en tegenstanders van een (extra) autoverbinding.

Voor de gemeente is daarmee de noodzaak en het nut van een extra autotunnel niet aangetoond. Er is in de begroting hiervoor dan ook geen geld gereserveerd.

Is sluiting niet overbodig als het aantal treinen per uur niet stijgt na corona?

Dit is onjuist. NS verhoogt eind 2021 de frequentie van intercity’s van vier naar zes treinen tussen Arnhem, Utrecht en Schiphol. De nieuwe dienstregeling gaat in per december.

Waarom zijn niet alle inwoners van Ede betrokken bij het participatietraject?

We hebben een zorgvuldig traject ingezet met omwonenden, belanghebbenden en ondernemers in de wijk. Dat zijn direct betrokkenen. Overige inwoners van Ede zijn wat ons betreft minder betrokken, de gevolgen voor wel of geen tunnel zijn namelijk niet van invloed op hun leefomgeving. Inwoners van Ede zijn via nieuwsberichten wel geinformeerd over de besluiten rond de spoorwegovergang Kerkweg.

Wordt door het sluiten van de spoorwegovergang de barrière tussen noord en zuid vergroot?

Als alternatief voor de spoorwegovergang Kerkweg zijn al twee tunnels aangelegd, te weten de Koepeltunnel en de Somatunnel. De sluiting van de spoorwegovergang Kerkweg is na realisatie van deze tunnels alleen uitgesteld, niet afgesteld. Door de aanleg van de twee alternatieve tunnels is de barriere tussen noord en zuid verkleind.

Wanneer worden er borden geplaats voor de afsluiting?

Vlak voor de sluiting van de spoorwegovergang zet aannemerscombinatie EdesPoort tijdelijke verkeersborden neer, die het verkeer in goede banen moet leiden. Na een maand vervangt de gemeente de tijdelijke borden door definitieve borden. Als het nodig is, zetten we ook nieuwe strepen of verkeerstekens op de weg. Vanwege werkzaamheden op het SOMA-terrein wordt het fietspad door de SOMA-tunnel (SOMA-pad) aan de noordzijde van het spoor tijdelijk verlegd. De werkzaamheden zijn klaar voor de sluiting van de spoorwegovergang.

Worden er ook wegen aangepast in de omgeving van de spoorwegovergang?

Later nemen we maatregelen op een deel van de Zanderijweg, op een deel van de Kerkweg en het fietspad direct grenzend aan de spoorwegovergang.

  • Zanderijweg: Door de sluiting van de spoorwegovergang rijden er straks meer fietsers door de SOMA-tunnel. Dit betekent ook dat er meer fietsers over de Zanderijweg komen, tussen het Somapad en de Kerkweg. We willen de straat daarom aanpassen, zodat fietsers veilig door de straat kunnen rijden.
  • Kruising Blokkenweg, Kerkweg, Verlengde Blokkenweg: Op het moment dat de spoorwegovergang sluit, komt er een het hek op de plaats van de spoorwegovergang. Er ontstaat dan een T-kruising. Er komen hier nieuwe markeringen. De oude oprit naar de spoorwegovergang wordt weggehaald. Voor het einde van 2021 trekken wij het fietspad langs het spoor rechtdoor. We richten de kruising definitief in als ook het riool wordt vervangen. We verwachten dat dit in het najaar van 2022 gebeurt.
  • Kerkweg ten noorden van het spoor: Op de Kerkweg aan de noordkant van het spoor rijdt na de sluiting van de spoorwegovergang nog weinig verkeer. Het spoor wordt aan de noordkant ingericht als RailInzetPlaats. Op de Kerkweg halen we een aantal (fiets)markeringen weg. Daarnaast passen we de kruising aan van de Kerkweg met de aansluiting op het Somapad. De RailInzetPlaats wordt ingericht in 2022. We richten de kruising definitief in als ook het riool wordt vervangen. We verwachten dat dit in de zomer van 2022 gebeurt.
  • Monitoring: We houden in de gaten wat het effect van sluiting is. Tijdens de inloopavond (12 oktober) leggen we u uit op welke manier we dit doen. De eerste resultaten van deze monitoring verwachten we in het eerste kwartaal van 2022.