Planning

De voorbereidende werkzaamheden zijn al gestart. In 2016 is het huidige busplein aangepast en is een tijdelijk P+R terrein op de kazerneterreinen geopend. De komende jaren zijn nog meer (tijdelijke) maatregelen nodig. Door deze maatregelen blijft het station en haar voorzieningen goed bereikbaar.

Planning

De komende periode bereidt aannemerscombinatie EdesPoort de bouw voor. Eind 2021 start de aannemer met de bouw van het nieuwe station. In 2024 kan dan het nieuwe station in gebruik worden genomen, het project is dan helemaal klaar in 2025. Eerst kan het nieuwe station in gebruik genomen worden. Daarna wordt het oude station nog gesloopt en de tunnel tussen de Oude Bennekomseweg en Stationsweg aangelegd.

Voorbereidende werkzaamheden

In de tussenliggende periode gaat het project al een aantal voorbereidende werkzaamheden laten uitvoeren. Vanaf het eerste kwartaal van 2020 zijn kabels en leidingen op het Zuidplein verlegd, is een nieuwe locatie voor trein vervangend busvervoer gerealiseerd op het Noordplein en wordt op de huidige locatie van de P+R Badweg en ter hoogte van het Frisopark grond afgegraven. Deze werkzaamheden zorgen ervoor dat de toekomstige aannemer sneller aan de slag kan met bouwen.

Planning werkzaamheden

Werkzaamheden Begin Eind
Oosttunnel Begin 2022 Eind 2023
Sluiten overweg Kerkweg Permanent  
Sluiten overweg Sysselt Begin augustus 2022 Permament
Vernieuwen sporen en sloop kap middenperron Augustus 2022  
Station, perronkap en fietsenstalling Eind 2022 Eind 2023/begin 2024
Langzaamverkeersbrug   Zomer van 2023
Westtunnel Eind 2023 Medio 2024
Slopen huidige station Medio 2024  
P+R Garage   Eind 2024
Busstation   Eind 2023/ begin 2024

Treinvrije periodes

Wanneer Duur Werkzaamheden
7 t/m 31 augustus 2022 27 dagen Nieuwe perrontunnel wordt ingeschoven, sporen worden vernieuwd en de kap van het middenperron wordt gesloopt (inclusief de funderingen).
1/2 oktober 2022 52 uur Werkzaamheden kap
26/27 nov 2022 52 uur Werkzaamheden kap
10 t/m 12 februari 2023    
24 t/m 26 maart 2023    
12 t/m 14 mei 2023    
7 t/m 9 juli 2023    
10 t/m 11 februari 2024    
Halverwege juni 2024 9-dagen geen treinen