Maatregelen vanwege sluiting overgang Kerkweg

Op woensdag 27 oktober 2021 wordt de spoorwegovergang Kerkweg gesloten. Hierdoor verandert de situatie voor het verkeer in de omgeving van de spoorwegovergang. Om de wegen rondom de spoorwegovergang veilig te houden, zijn maatregelen nodig. Tijdens een inloopavond op 12 oktober spraken we met 30 bewoners over deze maatregelen.  

Tijdens de inloopavond spraken we met bewoners over aanvullende maatregelen die nodig zijn. We leggen ook uit hoe we de effecten van de sluiting van de overgang in de gaten houden. Lees meer over de achtergrond van de afsluiting in de Veelgestelde vragen over sluiting overgang Kerkweg.

Verkeersborden

Vlak voor de sluiting van de spoorwegovergang zet aannemerscombinatie EdesPoort tijdelijke verkeersborden neer, die het verkeer in goede banen moet leiden. Na een maand vervangt de gemeente de tijdelijke borden door definitieve borden. Als het nodig is, zetten we ook nieuwe strepen of verkeerstekens op de weg.

Maatregelen op een later moment

Later nemen we maatregelen op een deel van de Zanderijweg, op een deel van de Kerkweg en het fietspad direct grenzend aan de spoorwegovergang.

Zanderijweg

Door de sluiting van de spoorwegovergang rijden er straks meer fietsers door de SOMA-tunnel. Dit betekent ook dat er meer fietsers over de Zanderijweg komen, tussen het Somapad en de Kerkweg. We willen de straat daarom aanpassen, zodat fietsers veilig door de straat kunnen rijden.

We overwegen het aanleggen van een brede fietsstrook midden over de weg en verkeersdrempels. In de bijlage (figuur 1a en 1b) kunt u zien wat ons idee hierbij is. Het is de bedoeling dat we dit stuk van de Zanderijweg aanpassen in het voorjaar van 2022.

Kruising Blokkenweg, Kerkweg, Verlengde Blokkenweg

Op het moment dat de spoorwegovergang sluit, komt er een het hek op de plaats van de spoorwegovergang. Er ontstaat dan een T-kruising. Er komen hier nieuwe markeringen. De oude oprit naar de spoorwegovergang wordt weggehaald.

Voor het einde van 2021 trekken wij het fietspad langs het spoor rechtdoor. We richten de kruising definitief in als ook het riool wordt vervangen. We verwachten dat dit in het najaar van 2022 gebeurt.

Kerkweg ten noorden van het spoor

Op de Kerkweg aan de noordkant van het spoor rijdt na de sluiting van de spoorwegovergang nog weinig verkeer. Het spoor wordt aan de noordkant ingericht als RailInzetPlaats*. Op de Kerkweg halen we een aantal (fiets)markeringen weg. Daarnaast passen we de kruising aan van de Kerkweg met de aansluiting op het Somapad.

Wanneer?

De RailInzetPlaats wordt ingericht in 2022. We richten de kruising definitief in als ook het riool wordt vervangen. We verwachten dat dit in de zomer van 2022 gebeurt. Zie afbeelding 2.

(* Een RailInzetPlaats is een plek waar voertuigen op het spoor kunnen worden gezet, bijvoorbeeld aannemersmaterieel of hulpverlening bij calamiteiten.)

Monitoring

We houden in de gaten wat het effect van de sluiting is. Daarbij nemen we de opmerkingen tijdens de inloopavond mee.De eerste resultaten van deze monitoring verwachten we in het eerste kwartaal van 2022. De eerste resultaten van deze monitoring verwachten we in het eerste kwartaal van 2022. Daarna informeren we de betrokken bewoners over het vervolg.

Meer informatie en vragen

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Kom dan naar de inloopavond op dinsdag 12 oktober van 17:.00 tot 20:00 uur op het kantoor van het projectbureau Spoorzone Ede, Oude Bennekomseweg 3A. Kunt u niet aanwezig zijn bij de avond maar heeft u wel een vraag? Mail dan aan spoorzone@ede.nl of bel 14 0318.