Westtunnel

Aan beide zijdes van het huidige station Ede-Wageningen liggen twee pleinen: het Noordplein en Zuidplein. Op 23 februari 2024 werd het nieuwe station in gebruik genomen. Het oude station is gesloopt. Ook werkt de aannemer dan aan de nieuwe fiets- en voetgangerstunnel. Aannemerscombinatie EdesPoort richt het Noordplein en Zuidplein in die periode in als bouwterrein. Dit betekent dat beide pleinen een jaar lang zijn afgesloten.

Wat gaat er gebeuren? Wat betekent dit voor de omwonenden van het Noordplein en Zuidplein? Op dinsdag 28 november kregen bewoners toelichting op de werkzaamheden van aannemerscombinatie EdesPoort. Hieronder vindt u een overzicht van de werkzaamheden, overlast die u kunt ervaren per fase en de omleidingen.

Wat gaan we doen?

• Inrichten bouwterreinen Noordplein - Zuidplein;
• Verwijderen bestrating, kabels en leidingen etcetera;
• Kappen bomen (voor 15 maart 2024);
• Sloop oude station tijdens treinvrije periode (20 tot en met 23 februari 2024).

Waar kunt u hinder door ervaren?

• Opbreken straatwerk en sloop oude station (tijdens de treinvrije periode zijn er 24/7 werkzaamheden);
• Licht op het bouwterrein;
• Transporten voor afvoer van materialen;
• Lokale afsluitingen voor het kappen van bomen.

 

Wat gaan we doen?

• Aanleg van de toerit voor het inrijden van de Westtunnel;
• Sloop van het oude station.

Waar kunt u hinder door ervaren?

• Veel zandtransporten;
• Licht op het bouwterrein;
• Opbreken straatwerk;
• Geluidsoverlast door de sloop van het oude station.

Wat gaan we doen?

• Sloop van de oude tunnel (doorbranden damwanden);
• Spoorwerk en grondwerk;
• Inrijden van de Westtunnel;
• Aanleg fundering geluidsscherm (zuidzijde).

Waar kunt u hinder door ervaren?

• Treinvrije periode van vijftien dagen, dit betekent 24/7 werkzaamheden;
• Veel sloopwerkzaamheden. Het grootse geluids- en trillingshinder geeft het verwijderen van gewapend beton. Dit duurt een kleine week;
• Werkzaamheden aan het spoor;
• Intrillen fundering geluidsscherm.

Wat gaan we doen?

• Afbouw van de Westtunnel;
• Rioolwerkzaamheden;
• Bouw van de fietsenstalling Noordplein;
• Aanleg fiets- en voetpaden en parallelweg appartementencomplex De Witte Hinde;
• Treinvrije periode: plaatsen geluidscherm (zuidzijde).

Waar kunt u hinder door ervaren?

• Storten van beton en hijswerkzaamheden betondelen;
• Bereikbaarheid appartementencomplex De Witte Hinde.

Contact

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Of ziet u graag de overzichtskaarten die werden getoond tijdens de informatieavond? Stuur dan een e-mail naar spoorzone@ede.nl.