De Noordstrook

Tussen het spoor en de wijk Enka ligt ‘de Noordstrook’. Voor de ontwikkeling van de Noordstrook werkt Spoorzone Ede samen met de Grondbank. Momenteel zitten we in de ontwerpfase en vanaf eind 2023 zal de Noordstrook in fases ontwikkelt gaan worden. De Noordstrook moet een plek worden voor iedereen en daarom kunnen bewoners meedenken over de inrichting.

In het participatieproces kijken we samen met de omgeving naar de invulling van het gebied. Naast de begrenzing en de oppervlakte van het gebied zijn enkele andere factoren van invloed op de inrichting van het gebied. Zo zal er ruimte nodig zijn voor parkeerplaatsen (40), een fietspad, bomencompensatie, leefruimte voor verschillende beschermde diersoorten, een verhoging om geluid van het spoor tegen te houden en een waterberberging. Deze kaders zijn uitgangspunt in het ontwerp van de Noordstrook.

De eerste bijeenkomst op 15 maart was een goede start van het participatieproces. Er was een mooie opkomst van bijna 60 bewoners, waaronder 10 jongere bewoners. Aan de hand van verschillende thema’s: speelvoorzieningen, groen en duurzaamheid, sociale cohesie en verkeer ontstonden leuke gesprekken tussen jong en oud over de wensen en de zorgen die er leven in de wijk. Bewoners hebben veel input gegeven die we nu samen met de landschapsarchitect gaan uitwerken tot een ontwerp. Een breed scala aan ideeën is ingebracht die variëren van skatebanen voor de jongeren tot ‘loveseats’ voor de ouderen.

Het participatieproces met de bewoners van Enka bestaat uit 3 stappen.

  • Eerst worden de wensen en zorgen met betrekking tot functies opgehaald. Tijdens de eerste bijeenkomst op 15 maart en ook via e-mail hebben we goede suggesties gekregen. Deze worden verwerkt en vertaald tot een conceptontwerp van de Noordstrook.
  • De tweede stap is het voorleggen van dit ontwerp aan de bewoners, dit zal gebeuren tijdens de tweede bijeenkomst op 16 mei. Dit is het laatste moment om input te leveren.
  • In de derde stap maken wij het definitieve ontwerp en dit presenteren we in een laatste bijeenkomst aan de bewoners.

Fases in participatie

Januari/februari Maart/april April/mei Juni
Voorbereiding Ophalen functies/ontwerpcriteria Uitwerking ontwerp Terugkoppeling

Contact

Heb je vragen of ideeën voor de Noordstrook? Stuur dan een e-mail naar spoorzone@ede.nl.