Wat gebeurt er de komende maanden?

Aannemer EdesPoort is volop bezig met de voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe perrontunnel. Afgelopen week is het eerste beton gestort voor de werkvloer van de tunnel. In maart begint de bouw van de tunnel: we starten met de vloer, vervolgens de wanden en daarna het dek. In de treinbuitendienststelling in augustus 2022 schuift de aannemer de tunnel op de definitieve plek, onder de huidige sporen. Aan de noordzijde, ter hoogte van de Frisokazerne, worden ook al de nodige voorbereidingen getroffen. Inmiddels zijn de bomen gekapt. In maart start de aannemer met werkzaamheden aan kabels en leidingen en het verleggen van de reizigersroute vanaf de P+R.

Ook is gestart met de bouw van het station. Begin februari plaatste de aannemer de eerste damwanden voor de het stationsgebouw.  In juni 2022 worden aan de noordzijde van het spoor de eerste funderingen geplaatst voor de sporenkap.