Over de werkzaamheden

Een deel van de Parkweg is afgesloten geweest om kabels en leidingen te kunnen verleggen. Ook een gedeelte van het Zuidplein is opengebroken geweest, daarvoor zijn fietsenrekken verplaatst. Op het Noordplein zijn nieuwe plaatsen gemaakt voor zogenaamd Trein Vervangend Busvervoer. Deze plaatsen moeten vrij blijven van auto’s. Parkeren is hier niet toegestaan. Bij werkzaamheden aan het spoor en wanneer er geen treinen kunnen rijden, moeten NS-bussen te allen tijde hier kunnen halteren.

Naast de werkzaamheden op het Noord- en Zuidplein is 2020 ook aan de oostzijde gestart met voorbereidende werkzaamheden. Deze werkzaamheden lopen door tot het voorjaar van 2021. Het huidige terrein van de P+R Badweg wordt afgegraven. In het nieuwe ontwerp ligt de ingang van het station direct op dezelfde hoogte als de tunnel. Dat betekent dat het terrein op deze plek meters verlaagd moet worden. Ook het terrein voor de Friso en Mauritskazerne wordt naar beneden hellend afgegraven om alle ruimte te bieden voor een nieuwe tunnel op die locatie (de nieuwe hoofdingang van het station). Om te kunnen graven bij de kazernes, is een bouwinrit gemaakt vanaf de Klinkenbergerweg, ter hoogte van de huidige bus afslag richting het busplein.