Bestemmingsplan

Bestemmingsplan 'Ede, OV-Knoop' en aanvulling MER

Voor de vernieuwing van het station Ede-Wageningen met bijbehorende voorzieningen heeft een ontwerpbestemmingsplan en een aanvulling MER ter inzage gelegen. Het betreft het ontwerpbestemmingsplan ‘Ede, OV- Knoop’ met identificatienummer NL.IMRO.0228.BP2016EDEO0001-0201 en de aanvulling MER Ede-Oost en Spoorzone, Arcadis, d.d. 20 december 2016. Dit bestemmingsplan is onherroepelijk en te vinden op de website Ruimtelijke Plannen.

Bestemmingsplan 'Ede, Oosterlijke Spoorzone (LV - viaduct), aanvulling MER en ontwerp Onttrekkingsbesluit spoorwegovergang Sysselt

Voor de realisatie van het langzaam verkeer viaduct nabij de bosrand Sysselt is een ontwerpbestemmingsplan en aanvulling MER ter inzage gelegd.

Het betreft het ontwerpbestemmingsplan ‘Ede, Oostelijke Spoorzone (LV-Viaduct)’ met identificatienummer NL.IMRO.0228.BP2017EDEO0001-0201 en de aanvulling MER Ede-Oost en Spoorzone, Arcadis, d.d. 20 december 2016.

Gelijktijdig met de procedure van het bestemmingsplan is een ontwerp Onttrekkingsbesluit spoorwegovergang Sysselt ter inzage gelegd. Met dit besluit wordt de bestaande spoorwegovergang onttrokken aan de openbaarheid conform artikel 9 van de Wegenwet.

Het bestemmingsplan en het onttrekkingsbesluit zijn onherroepelijk en te vinden op de website Ruimtelijke Plannen.