Werkzaamheden augustus 2022 voor nieuw station Ede-Wageningen

In augustus vinden grote werkzaamheden plaats rondom het station Ede-Wageningen. Vanaf 7 tot en met 31 augustus 05:00 uur rijden er geen
treinen via station Ede-Wageningen. In deze periode zetten we grote stappen voor het nieuwe station en passen we het spoor aan. Om in deze
treinvrije periode zoveel mogelijk te kunnen doen, wordt er 24 uur per dag en 7 dagen per week gewerkt.

Geen treinen, wel bussen

Omdat er in deze periode geen treinen rijden, zet de NS bussen in.De bussen rijden vanaf het Noordplein van het station. Wilt u reizen in deze
periode? Bekijk dan de website www.ns.nl/werkzaamheden of de NS-app voor meer informatie.

Bouwapp

Download voor de meest actuele informatie de app Spoorzone Ede gratis in uw app-store.

Werkzaamheden

Overweg Prins Bernardlaan

Werkzaamheden

 • Slopen en vernieuwen van sporen tussen overweg de Kerkweg, Sysselt en de Prins Bernardlaan.

Wat merkt u hiervan in de buurt?

 • De overweg Prins Bernardlaan wordt met een aantal verkeersstops van maximaal 10 minuten gestremd. Deze verkeersstops vinden plaats op vrijdag 19 augustus, naar verwachting in de ochtend (na 9.00 uur) en in de middag (rond 14.00 uur).
 • Nood-, en hulpdiensten worden doorgelaten.
 • Het slopen en vernieuwen van het spoor geeft geluidshinder.
 • Rond 26 augustus zijn naar verwachting de grootste werkzaamheden afgerond en is de grootste overlast voorbij. Daarna wordt ook nog 24/7 gewerkt, maar met kleinere machines en minder overlast.

Albertstunnel

Werkzaamheden

 • Verwijderen van overstek Albertstunnel (het loopgedeelte tussen perron 1 naar het Kazerneterrein).

Wat merkt u hiervan in de buurt?

 • Op 10, 11 en 12 augustus (tussen 21.00 – 7.00 uur) is er voor autoverkeer een versmalling op de Klinkenbergerweg. Er is één rijstrook beschikbaar per rijrichting. Fietsers houden doorgang via het fietspad aan de andere van de Albertstunnel.
 • De werkzaamheden geven geluidshinder.

Noordkant station

Werkzaamheden

 • Inschuiven Oosttunnel en verbinding tussen Noord/Zuid wordt gerealiseerd (rond halverwege augustus, ca. 12 uren).
 • Realiseren fundering voor stationskap.
 • Bouw perron 1.
 • Inrichten relaishuis (daar zit de techniek in voor de beveiliging van het spoor).
 • Volg de werkzaamheden via een livestream via: bouw.live/spoorzone-ede of de Spoorzone-Ede app vanaf zaterdag 6 augustus.

Wat merkt u hiervan in de buurt

 • Continue transporten van en naar de depots bij het Frisopark op dinsdag 9 augustus en woensdag 10 augustus, ook ‘s nachts.
 • Het PR-terrein is tijdelijk verplaatst naar het terrein achter de Mauritskazerne en Roots.

Sysselt

Werkzaamheden

 • Vernieuwen sporen tussen overweg de Kerkweg, Sysselt en de Prins Bernardlaan.
 • Plaatsen van een geluidsscherm.

Wat u hiervan merkt in de buurt

 • De spoorwegovergang bij de Sysselt is vanaf zaterdag 6 augustus definitief afgesloten. Hiervoor in de plaats komt straks iets ten oosten van de Sysselt (punt 4 op de overzichtskaart) een langzaamverkeersbrug voor voetgangers en fietsers.
 • Het slopen en vernieuwen van het spoort geeft geluidshinder.
 • Rond maandag 22 augustus zijn de grootste werkzaamheden afgerond en is de meeste overlast voorbij. Daarna wordt er ook nog 24/7 gewerkt t/m woensdag 31 augustus, maar met kleinere machines en naar verwachting minder overlast.

Toekomstige langzaamverkeersbrug

Werkzaamheden

 • Verwijderen bomen op de locatie waar de langzaamverkeersbrug komt. Dit doen we vóór de treinvrije periode in augustus, om daarna met de brug te kunnen starten. Het viaduct is naar verwachting klaar in de zomer van 2023. Een ecoloog controleert voor het verwijderen van de bomen of er nesten in de bomen zitten. Er worden in de omgeving nieuwe bomen geplant ter compensatie.

Dr. Hartogsweg

Werkzaamheden

 • Opslag van materialen voor het spoor
 • Opbouw van delen van het spoor

Wat merkt u hiervan in de buurt

 • Transporten over de Dr. Hartogsweg.
 • De bouwwerkzaamheden en het afvoeren van materiaal kunnen geluidshinder veroorzaken.
 • In de eerste periode is er geluidshinder, door onder andere het slopen van het spoor en het afvoeren van materiaal. Dit duurt ongeveer tot donderdag 18 augustus. Daarna wordt er nog steeds 24/7 gewerkt maar is de grootste overlast voorbij.
 • In de nacht brandt verlichting. Aannemer EdesPoort checkt regelmatig de afstelling van de verlichting en houdt zoveel mogelijk rekening met de aangrenzende woningen.

Voorbouwlocatie Oosttunnel

Werkzaamheden

 • Tijdens de treinvrije periode in augustus wordt de Oosttunnel ingeschoven. Dit gebeurt naar verwachting rond halverwege augustus en duurt ca. 12 uur. Als de tunnel op de juiste plek ligt wordt er grond aangevuld.
 • Volg de werkzaamheden via een livestream via: bouw.live/spoorzone-ede of de Spoorzone-Ede app vanaf zaterdag 6 augustus. Deze grond wordt vervoerd in een groot aantal transporten vanaf het Kazerneterrein via de Klinkenbergerweg.

Wat merkt u hiervan in de buurt

 • Extra bouwverkeer op de Klinkenbergerweg

Zuidplein

Werkzaamheden

 • Slopen van de kap en het gebouw op het middenperron.
 • Slopen perrons en sporen.

Wat merkt u hiervan in de buurt

 • Het Zuidplein wordt afgesloten voor autoverkeer vanaf de splitsing.
 • Er worden materialen aan- en afgevoerd via het Zuidplein.
 • Het deel waar de Oude Bennekomseweg splitst in de Parkweg/Oude Bennekomseweg wordt een doodlopend weg. Dit voorkomt verkeersdrukte op het Zuidplein. Het station is aan de zuidkant alleen toegankelijk voor fietsers en voetgangers. De Kiss & Ride vervalt en wordt verplaatst naar de noordkant van het station. De huidige reizigerstunnel blijft toegankelijk.
 • De Oranjelaan wordt een doodlopende weg. Dit voorkomt verkeersdrukte op het Zuidplein en verbetert de veiligheid. Woningen en bedrijven aan de Oude Bennekomseweg blijven gewoon bereikbaar.
 • Bij de kruising Emmalaan-Oude Bennekomseweg begeleidt een verkeersregelaar het verkeer zodat bouwverkeer en langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) elkaar veilig kunnen passeren. Fietsers en voetgangers bereiken via het voetpad en fietspad de fietsenstalling op het Zuidplein.
 • Het fietspad aan de Blokkenweg tussen de Zijdelaan en het tankstation is afgesloten tot december 2022.
 • De voetgangersoversteek tussen de niet-overdekte fietsenstalling en het station wordt begeleid door een verkeersregelaar
 • Tijdelijke P&R: tijdens de werkzaamheden in augustus is de P&R op het World Food Center, naast het Akoesticum, niet beschikbaar. Daarom wordt in deze periode de P&R tijdelijk verplaatst naar achter de Mauritskazerne op het World Food Center.

Kerkweg/Frankeneng

Werkzaamheden

 • Vernieuwen sporen tussen de Kerkweg, overweg bij de Sysselt en de Prins Bernardlaan.
 • Op het depot Frankeneng is een opslagplaats voor materialen. Vanuit deze locatie wordt het spoor aan de westkant van het station gelegd. De werkzaamheden vinden met name plaats tussen het depot en (op) het station.

Wat merkt u hiervan in de buurt

 • Rond maandag 22 augustus zijn de grootste werkzaamheden afgerond en is de meeste overlast voorbij. Daarna wordt er tot en met woensdag 31 augustus ook nog 24/7 gewerkt maar met kleinere machines en naar verwachting met minder overlast.
 • Het slopen en vernieuwen van het spoor geeft geluidshinder. Kerkweg – Sysselt – overweg Prins Bernardlaan

Werkzaamheden

 • Het spoor tussen de Kerkweg, Sysselt en overweg Prins Bernardlaan wordt vernieuwd.
 • Het slopen en vernieuwen van het spoor en het plaatsen van de geluidsschermen geeft geluidshinder.

Afsluiten NS-wandelpad Belmonte aan de noordkant - Omleiding

Het huidige wandelpad NS Belmonte is vanaf eind juli voor een jaar afgesloten. Stichting Wandelnet heeft de route aangepast. De nieuwe route loopt niet door de Enka-wijk, maar achter de Reehorst langs, om via de Horalaan het landgoed Hoekelum te bereiken. Op het landgoed Hoekelum gaat de route over op de al bestaande wandelroute het Trekvogelpad tot bij de Panoramaweg. Vanaf daar gaat het wandelpad weer over op de oude NS Belmonte-route.

Contact

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Stuur uw bericht naar communicatie_edespoort@vwinfra.nl, doe een melding via de Spoorzone Ede-App of bel met ProRail 0800-7767245 (gratis). Bellen kan dagelijks tussen 8.00 – 18.30 en bij noodgevallen of ernstige overlast ook buiten kantoortijden