Update aanleg Noordstrook

Vorig jaar heeft u met ons meegedacht over de invulling van de Noordstrook, het park tussen de wijk Op Enka en het spoor. We hebben toen aangegeven dat we na deze zomer starten met de aanleg van het eerste deel. Helaas lopen we tegen wat zaken aan, waardoor we niet direct na de zomer kunnen starten met de aanleg van de Noordstrook. In dit nieuwsbericht leest u wat dit betekent voor de planning. Ook praten we u bij over de laatste werkzaamheden aan de fiets- en voetgangersbrug richting de Sysselt.

Planning aanleg Noordstrook

Wij hebben eerder aangegeven dat wij in september 2024 starten met de aanleg van het eerste deel van de Noordstrook. In de tussentijd hebben we niet stil gezeten. We hebben extra bodemonderzoeken laten uitvoeren. Ook zat de waterberging toch nog niet goed in het ontwerp. Dit heeft meer tijd gekost om te verwerken dan eerder gedacht. Deze aanpassingen hebben geen invloed op de inrichting van de Noordstrook, maar wel op het grondwerk. De voorlopige planning ziet er nu als volgt uit:

  • Aanleg fietspad vanaf fietsbrug richting station: oktober 2024 t/m januari 2025
  • Aanleg Noordstrook (groen, wandelpaden, speelvoorzieningen): vanaf december 2024. De daadwerkelijke planning is afhankelijk van de planning van de aannemer, de beschikbaarheid van bomen en het weer. Meer informatie volgt vlak voordat de aanleg van de Noordstrook start.

Tijdens de werkzaamheden zijn er meer transportbewegingen van en naar de Noordstrook. We leiden zoveel mogelijk van de transporten over de Dr. Hartogsweg. Een deel van het bouwverkeer zal over de Akulaan rijden.

Fiets- en voetgangersbrug Sysselt

Misschien heeft u de bouwhekken langs de fiets- en voetgangersbrug richting de Sysselt zien staan. Na de opening van de brug vorig jaar zomer bleek dat het vanwege een fout in het ontwerp het makkelijk was om de rand van de brug op te lopen. Voor de veiligheid hebben we de doorgang dichtgezet met bouwhekken. De afgelopen tijd is gezocht naar een oplossing. Deze is inmiddels gevonden. Naar verwachting kunnen we dit in het najaar uitvoeren. Daarna kunnen de bouwhekken hier ook weg.

Ook de doorsteek aan de noordzijde vanaf het fietspad naar de Sysselt voor de bewoners van de boswachterswoning en minder validen/wandelaars met kinderwagens staat nog op de planning. Als alle materialen (waaronder een wildrooster) op tijd geleverd worden, zullen deze werkzaamheden nog deze zomerperiode gedaan worden.