Uniek ontwerp, krappe werkruimte en planning

NS, ProRail en gemeente Ede werken samen aan het nieuwe station Ede-Wageningen. Aannemerscombinatie EdesPoort is samen met ons het ontwerp van het station afgelopen jaar verder gaan uitwerken. Dit is een ingewikkelde opgave. Het is een uniek ontwerp dat we willen bouwen op een plek waar weinig ruimte is en we hebben een krappe planning. Dit zorgt ervoor dat we samen een aantal keuzes hebben moeten maken waar wij u graag van op de hoogte brengen.

Uitwerking ontwerp

Na de aanbesteding is EdesPoort gestart met het uitwerken van het ontwerp voor station Ede-Wageningen. Bij de uitwerking is gebleken dat de sporenkap aan grotere krachten wordt blootgesteld dan was verwacht. Dit betekent dat het ontwerp sterker moet worden uitgevoerd. Zo worden funderingen en kolommen onder de perronkop verzwaard om dit op te vangen.

Werkruimte en planning

Door de unieke situatie van stedelijk gebied en natuur is er beperkte ruimte beschikbaar om het station Ede-Wageningen te bouwen. Ook andere (bouw)werkzaamheden die plaatsvinden in Ede (zoals de Parklaan, Enka, Kop van de Parkweg en WFC) zorgen daarvoor. Daarom hebben we aanvullende afspraken gemaakt met de ontwikkelaar van ENKA over het gezamenlijke gebruik van terrein en (bouw)wegen.