Stikstofuitspraak RvS heeft gevolgen voor spoorbouw, maximale inzet op doorgaan van projecten

De uitspraak van de Raad van State (RvS) om een streep te zetten door de bouwvrijstelling voor tijdelijke stikstofuitstoot heeft gevolgen voor de bouwwerkzaamheden op en rond het spoor. Maar een groot deel van de projecten kunnen vooralsnog doorgaan. Riet Schroven, directeur Projecten bij ProRail, sprak met SpoorPro over de gevolgen van de uitspraak en ziet juist ook kansen om de spoorbouw en het spoorverkeer nog sneller te verduurzamen.

Door de uitspraak van de Raad van State mogen bouwprojecten geen gebruik meer maken van de kortdurende bouwvrijstelling die inging per 1 juli 2021. Maar helemaal verrast door de RvS is ProRail allerminst, integendeel: “We hadden op voorhand al rekening gehouden met meerdere scenario’s”, aldus Schroven.

EdesPoort is volgens ProRail een voorbeeld waarbij er samen met aannemers en ingenieursbureaus gezocht wordt naar manieren om duurzamer te bouwen. In dit geval om CO2-emissie reductie te bewerkstelligen. “Dan zie je dat de ontheffing in de bouwfase niet per se nadelig hoeft uit te pakken voor de harmonisatie van de natuur en de uitstoot van vervuilende stoffen. “We zijn binnen de ontheffing in de bouwfase met dat grootschalige project binnen de CO2-norm gebleven. Door creatief te blijven kijken en zaken opnieuw te wegen als dat nodig is, dan zie je wat voor mogelijkheden er allemaal zijn.”

Lees verder op SpoorPro.nl