Deel P+R twee weken afgesloten

Vanwege werkzaamheden wordt het voorste gedeelte van de P+R van station Ede-Wageningen tijdelijk afgesloten. De werkzaamheden vinden plaats van 20 februari t/m 5 maart. Vanaf maandag 6 maart is het gehele parkeerterrein weer in gebruik.

Wat gaan we doen?

Om de P+R goed bereikbaar te houden gaan we een paar aanpassingen doen. De puinverharding waar nu op wordt geparkeerd wordt opgeknapt, de afwatering van het terrein wordt verbeterd en het talud achter de parkeerplaatsen wordt aangepakt. Ook komen er voorzieningen voor het plaatsen van laadpalen.

Wat merkt u ervan?

Het voorste gedeelte van de P+R (op de kaart rood aangegeven) wordt twee weken lang afgesloten om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Het groene gedeelte is open en goed bereikbaar. Hierdoor wordt de ingang van de P+R tijdelijk verplaatst. De bebording ter plekke wordt aangepast, zodat duidelijk is waar de tijdelijke ingang van het parkeerterrein is.