Bouw nieuw relaishuis

De bouw van het nieuwe relaishuis aan de noordzijde van het spoor richting Arnhem is eind vorig jaar gestart. In dit 'huisje' komen allerlei installaties waarmee de seinen en wissels om het treinverkeer op een veilige manier aan te sturen. Waarom wordt er een nieuw relaishuis gebouwd?

De functionaliteiten van het oude relaishuis komen te vervallen, deze passen niet meer bij de nieuwe sporenindeling die we volgend jaar maken. Het nieuwe relaishuis komt naast het oude relaishuis te staan. Het oude huisje blijft echter wel bestaan, want dit is namelijk het onderkomen geworden van de gewone dwergvleermuis.

De fundering van het nieuwe relaishuis is inmiddels geplaatst en kan nu verder worden afgebouwd met daarin alle installaties. Voor het onderhoudspersoneel worden parkeerplaatsen aangelegd. Daarna breekt een testperiode van de installaties aan om deze veilig in dienst te kunnen stellen. In augustus 2022 gaat het nieuwe huisje dan in gebruik. De oude en niet-functionele installaties verwijderen we uit het oude huisje.