Bomenkap Spoorzone

Ondanks de coronacrisis proberen we toch zoveel mogelijk verder te gaan met de uitvoering van de voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe station Ede-Wageningen. De voorbereidingen zijn in volle gang.

Bomen

Vanwege de herinrichting van het gebied is het noodzakelijk een aantal bomen te kappen. Vanuit de gemeente Ede wordt veel waarde gehecht aan het behoud van de groene omgeving. De bomen die verdwijnen worden daarom op een andere plek in het gebied gecompenseerd op het moment dat de bouw van het nieuwe station is afgerond.

Op 23 maart is de vergunning verleend voor het grootste deel van de beoogde kap. De bezwaartermijn op deze vergunning loopt tot maandag 4 mei 2020. Als er geen bezwaar komt wordt de vergunning onherroepelijk. In mei en juni wordt dan gestart met de kap van de bomen. De werkzaamheden nemen naar verwachting ongeveer 2 weken in beslag. Alle wegen in het gebied blijven tijdens de werkzaamheden toegankelijk. Omdat de bomen worden gekapt in het broedseizoen, wordt er ecologisch toezicht gehouden. Hiermee waarborgen we dat er geen nestelende vogels in de te kappen bomen zijn. Mocht er in een boom een nest zitten, dan blijft deze boom staan tot na het broedseizoen.

Voorbereidende werkzaamheden

Na het kappen van de bomen gaan we verder met andere voorbereidende werkzaamheden zoals het verplaatsen van de P+R aan de Badweg en een deel van de P+R op het Noordplein naar de P+R op de voormalige kazerneterreinen. Ook worden er fietsenrekken bij het Zuidplein verplaatst. Dit alles om werkzaamheden aan kabels en leidingen uit te voeren voordat de bouw van het station van start gaat.