Bewonersbijeenkomst Noordstrook

Op 15 maart is er een bewonersbijeenkomst over de Noordstrook: een onderdeel van het ENKA-gebied. Deze strook ligt tussen de Akulaan en de Dr. Hartogsweg. Hier grenst de Noordstrook aan het project Spoorzone. Komt u ook?

Op de luchtfoto hieronder is de Noordstrook blauw omcirkeld. Door het vrijkomen van het deel van de Dr. Hartogsweg dat grenst aan het gebied is de mogelijkheid gekomen om deze gebieden samen te ontwikkelen. Het is dan ook de wens van de verschillende partijen om dit gezamenlijk op te pakken, zodat er een goed plan kan komen voor de hele Noordstrook.

In het verleden zijn al ontwerpen gemaakt voor zowel het ENKA-deel als Spoorzone-deel. Bij het ontwerpen zal daarom deels worden uitgegaan van deze bestaande ontwerpen. Deze ontwerpen dienen geactualiseerd en samengevoegd te worden tot één integraal ontwerp. Daarnaast zijn er in de wijk ideeën over wat er met deze strook gedaan kan worden. We nemen graag uw ideeën en wensen mee als input voor het uiteindelijke ontwerp.

Wat

Bewonersbijeenkomst waarin we de oorspronkelijke ontwerpen en uitgangspunten toelichten, uw input ophalen, en informeren over het vervolg. We nodigen in het bijzonder ook graag jongeren uit om input te leveren. We willen u vragen om u aan te melden voor deze avond via spoorzone@ede.nl.

Wanneer

Woensdag 15 maart 19:00  – 20:30 uur

Waar

Kantoor projectorganisatie Spoorzone: Oude Bennekomseweg 3b, Ede.

Planning

Na de bijeenkomst analyseren we alle ideeën en komen we met een voorstel voor de inrichting van de Noordstrook. In de maanden maart tot en met mei 2023 organiseren we ontwerpsessies die leiden tot een uiteindelijk ontwerp voor de Noordstrook in juni 2023.

Kunt u niet aanwezig zijn bij de bijeenkomst, maar heeft u wel een vraag, idee of voorstel, stuur dan een e-mail naar spoorzone@ede.nl.