Spoorwegovergang Kerkweg over enkele jaren dicht

Eind 2019 sluit de spoorwegovergang aan de Kerkweg. Door het invoeren van het Programma Hoogfrequent Spoor verdubbelt het aantal treinen tussen Utrecht en Arnhem ongeveer. De veiligheid komt in het geding omdat de spoorwegovergang veel vaker gesloten zal zijn.

Met de invoering van het Programma Hoogfrequent Spoor verdubbelt het aantal treinen ongeveer: van 9 naar 17 treinen per uur. Dat betekent dat de spoorwegovergang veel vaker gesloten zal zijn. De verleiding om de gesloten overgang toch over te steken wordt daarmee alleen maar groter. Dat die verleiding er in de huidige situatie al is blijkt uit een onlangs gehouden controle door toezichthouders van ProRail. In een uur tijd werden elf bekeuringen en drie waarschuwingen uitgedeeld. Bovendien komt het de leefbaarheid in de omgeving niet ten goede wanneer auto’s langere tijd stationair moeten draaien voor een overgang. Na de sluiting van de overgang wordt gestart met de werkzaamheden aan de westzijde van het station.

Eerder besluit

Al in 2008 is besloten om op den duur de spoorwegovergangen aan de Hakselseweg en de Kerkweg te sluiten. De overgang aan de Hakselseweg is al enkele jaren dicht en vervangen door een autotunnel. Twee jaar geleden is een fiets- en voetgangerstunnel geopend bij de Kerkweg. Op verzoek van de omwonenden en ondernemers in de omgeving is in 2012 besloten de overgang bij de Kerkweg open te houden tot en met 2019 en in 2018 te onderzoeken of een extra autotunnel op deze plek mogelijk en wenselijk is. Dit onderzoek naar de nut en noodzaak van een autotunnel wordt nu uitgevoerd. In dat kader wordt in de eerste helft van september steeksproefsgewijs een enquête gehouden in de directe omgeving van de overweg. De resultaten van het onderzoek worden eind van dit jaar verwacht.

Het college heeft begin juni het voornemen tot het onttrekkingsbesluit ter inzage gelegd. Daarop zijn enkele reacties binnen gekomen. Naar verwachting zal dit najaar het onttrekkingsbesluit (al dan niet aangepast) aangeboden worden aan de gemeenteraad ter besluitvorming.

-