16 mei bewonersavond Noordstrook

Op 16 mei organiseren we de tweede bewonersbijeenkomst over de Noordstrook. Deze strook ligt tussen de Akulaan en het spoor. Komt u ook?

Tijdens de eerste bewonersavond van 15 maart zijn wensen, zorgen en andere opmerkingen van bewoners voor de invulling van de Noordstrook opgehaald. Daarnaast is voor de meivakantie een sessie geweest op basisschool de Ontdekking met kinderen van groep 8. Zij hebben ook meegedacht over de invulling van de Noordstrook met name op het gebied van speelvoorzieningen. Ook zijn gesprekken gevoerd met de bewonersvereniging op Enka, Sportservice de Vallei en het moestuinencomplex.

Op basis van deze gesprekken en de input die is opgehaald tijdens de eerste bewonersavond is een voorlopig ontwerp opgesteld. Naast de kaders zoals die op 15 maart en via de website hebben zijn gedeeld, zit in het voorlopig ontwerp in ieder geval een trapveld en recreatieve voorzieningen. Tijdens de bewonersavond van 16 mei wordt dit voorlopige ontwerp met gedeeld.

Wat

Bewonersavond waarin het voorlopige ontwerp voor de Noordstrook gedeeld wordt. Er is ruimte voor opmerkingen en vragen.

Waar

Kantoor projectorganisatie Spoorzone, Oude Bennekomseweg 3b.

Wanneer

Dinsdag 16 mei, 19:00 - 20:30 uur

Planning

Na de bijeenkomst gaat de landschapsarchitect aan de hand van de input tijdens de avond het definitieve ontwerp maken. Dit ontwerp wordt half juni getoond op de laatste bewonersavond. De avond moet nog gepland worden. Hierover informeren we op een later moment.

Kunt u niet aanwezig bij de bijeenkomst, maar heeft u wel een vraag of opmerking. Stuur dan een e-mail naar spoorzone@ede.nl . Meer informatie over de inrichting van de Noordstrook is te vinden op deze pagina over de Noordstrook