(Voorbereidende) werkzaamheden

Vanaf 2020 starten voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het nieuwe station. Dit houdt in dat een deel van de Parkweg wordt afgesloten om kabels en leidingen te kunnen verleggen. Ook een gedeelte van het Zuidplein moet opengebroken worden, waardoor er met fietsenstallingen wordt geschoven. Op de plek van de huidige halteplaatsen voor NS-bussen ter hoogte van de appartementengebouwen, komen fietsenrekken te staan. Op het Noordplein worden nieuwe plaatsen gemaakt voor deze zogenaamde Trein Vervangend Busvervoer. Totdat deze nieuwe plekken gerealiseerd zijn, moeten de oude halteplekken vrij blijven van auto’s. Parkeren is hier niet toegestaan. Bij werkzaamheden aan het spoor en wanneer er geen treinen kunnen rijden, moeten NS-bussen te allen tijde hier kunnen halteren.

Naast de werkzaamheden op het Noord- en Zuidplein wordt vanaf begin 2020 ook aan de oostzijde gestart met voorbereidende werkzaamheden. Het huidige terrein van de P+R Badweg wordt afgegraven. In het nieuwe ontwerp ligt de ingang van het station direct op dezelfde hoogte als de tunnel. Dat betekent dat het terrein op deze plek meters verlaagd moet worden. Ook het terrein voor de Friso en Mauritskazere wordt naar beneden hellend afgegraven om alle ruimte te bieden voor een nieuwe tunnel op die locatie (de nieuwe hoofdingang van het station). Om te kunnen graven bij de kazernes, wordt een bouwinrit gemaakt vanaf de Klinkenbergerweg, ter hoogte van de huidige bus afslag richting het busplein.

Bouw station

Nadat de werkzaamheden zijn afgerond kan een toekomstige aannemer die in 2020 geselecteerd wordt, snel aan de slag met de bouw van het nieuwe station.