Veelgestelde vragen

Wat gaat er allemaal gebeuren in het stationsgebied?

We bouwen als onderdeel van het project Spoorzone Ede een nieuw station Ede-Wageningen. Een nieuwe, eigentijdse toegangspoort waar prettig en snel reizen en verblijven voorop staat. Hiervoor bouwen we een volledige kap over de sporen, twee nieuwe perrontunnels, een nieuw busplein, nieuwe fietsenstallingen, een parkeergarage en een extra perron.

De nieuwe oostelijke perrontunnel vormt straks de nieuwe stationsentree. Direct aansluitend op de entree realiseren we nieuwe parkeer- en fietsvoorzieningen. Ook verbeteren we de aansluiting van het station op de omgeving door nieuwe loop-, (snel)fiets- en autoroutes. De overstap naar de bus wordt korter, duidelijker en meer comfortabel op een nieuw busplein. Dit geldt ook voor de taxi en kiss-and-ride plekken. Er komt meer ruimte op de perrons en een extra aanbod aan reizigersvoorzieningen.

Waar kan ik straks mijn fiets parkeren?

In het stationsgebouw aan de zuidzijde komt een bewaakte fietsenstalling voor 6.000 fietsen (eerste 24 uur gratis). Deze stalling is voor fietsers gemakkelijk te bereiken via de snelfietsroute Veenendaal - Arnhem over de Albertstunnel. Aan de noordzijde van het station komt een fietsenstalling met ongeveer 1.800 plaatsen. Deze stalling biedt direct toegang tot perron 1.

Waar kan ik straks mijn auto parkeren?

Er komt een P+R garage met ruim 500 parkeerplaatsen aan de zuidzijde van het nieuwe station. Vanuit de parkeergarage is de hoofdentree snel en gemakkelijk te bereiken. 

Moet ik betalen voor het parkeren van mijn auto?

Ja. Het parkeertarief moet nog bepaald worden. Het is logisch dat u liever gratis parkeert. Maar we bieden u straks met grote zekerheid een beschikbare parkeerplaats, die bewaakt, veilig en schoon is. Dat kost geld. 

Is het station straks goed te gebruiken door minder mobiele reizigers?

Alle hellingen in de voetgangersgebieden zijn toegankelijk voor mensen in een rolstoel, mensen met een rollator, kinderwagen en dergelijk. Er zijn roltrappen en liften in de oostelijke perrontunnel en ook in het P&R gebouw is een lift. De liften zijn zo ontworpen dat deze, ook voor de minder mobiele reizigers goed te gebruiken zijn.

Hoe duurzaam is het nieuwe station?

Voor het nieuwe station is een duurzaamheidstoelichting (pdf) gemaakt. Hierin kunt u lezen hoe er om gegaan wordt met energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.

Wat gebeurt er met de bomen en het groen in de omgeving van het station?

Voor het nieuwe station is een toelichting gemaakt waarin staat hoe er om gegaan wordt met het groen in de omgeving van het station. Bekijk de toelichting.

Komen er winkels op het station?

Op het nieuwe station komen de gebruikelijke reizigersvoorzieningen. Het gaat hier om servicevoorzieningen zoals horeca, detailhandel, balie- en loketfuncties met bijbehorende installaties, informatiepunt, toiletten, wachtruimtes, kluisjes, fietsreparatie gekoppeld aan de fietsenstalling, kantoren en overige diensten en voorzieningen. Het station zal meer reizigers te verwerken krijgen, de omvang van de voorzieningen wordt daar op aangepast.

Welke hinder kan ik verwachten door de bouw?

Bij ieder bouwproject ondervinden de reizigers en omwonenden hinder, dat valt niet uit te sluiten. We proberen de hinder wel zoveel mogelijk te minimaliseren. Daarom bouwen we bijvoorbeeld eerst aan de oostzijde van het nieuwe station, zodat het huidige station zoveel mogelijk ontzien wordt. Maar bij de verdere uitwerking wordt duidelijk welke hinder er precies ontstaat (en welke hinderbeperkende maatregelen daarbij passen). We communiceren alle bouwfases duidelijk, niet alleen in de omgeving van het station, maar ook richting de reizigers.

Waarom is een nieuw station nodig?

 

Het huidige station is aan verbetering toe. De doorstroming, en daarmee het reizigersgemak in de spits, is onvoldoende. Het aantal reizigers blijft ondertussen verder groeien. Door de routes en opbouw van het huidige station zijn de overstaptijden lang. Het fietsparkeren is onoverzichtelijk en de tunnels en hellingbanen worden als fietspad gebruikt. Veel van de reizigersvoorzieningen zoals toiletten, wachtruimtes en winkels zijn verouderd. Het huidige stationsgebouw dateert dan ook uit 1984.

 

Wanneer gaan jullie beginnen?

De eerste voorbereidende werkzaamheden zijn al gestart, zoals de ombouw van het huidige busplein en het realiseren van een parkeerplaats voor auto’s op de kazerneterreinen. Met de bouw van het station zelf pas begonnen als er een aannemer is gevonden om het te bouwen. Zodra hier mee over bekend is, vindt u hier meer informatie.

Ik heb nog een andere vraag, hoe kan ik contact opnemen?

U kunt contact opnemen met het projectteam Spoorzone via spoorzone@ede.nl of telefoonnummer (06 14 87 29 83).