Planning

De voorbereidende werkzaamheden zijn al gestart. In 2016 is het huidige busplein aangepast en is een tijdelijk P+R terrein op de kazerneterreinen geopend. De komende jaren zijn nog meer (tijdelijke) maatregelen nodig. Door deze maatregelen blijft het station en haar voorzieningen goed bereikbaar.

Planning

De definitieve planning wordt door de aannemer gemaakt. Doordat de aanbesteding voor de aannemer eind 2018 helaas niet tot een passende inschrijving heeft geleid, is vertraging opgelopen. In 2020 start opnieuw een aanbesteding voor de bouw van het nieuwe station. Aan het eind van dat jaar hopen we een aannemer gecontracteerd te hebben die in 2021 kan starten met de bouw van het station. Eind 2023 kan het nieuwe station in gebruik genomen worden. Daarna wordt het oude station nog gesloopt en de westelijke tunnel aangelegd.

Voorbereidende werkzaamheden

In de tussenliggende periode gaat het project al een aantal voorbereidende werkzaamheden laten uitvoeren. Vanaf het eerste kwartaal van 2020 worden er kabels en leidingen op het Zuidplein verlegd, wordt een nieuwe locatie voor trein vervangend busvervoer gerealiseerd op het Noordplein en wordt op de huidige locatie van de P+R Badweg en ter hoogte van het Akoesticum grond afgegraven. Deze werkzaamheden zorgen ervoor dat de toekomstige aannemer sneller aan de slag kan met bouwen.