Spoor en perron

Het station wordt geschikt gemaakt voor het zogeheten Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Dit levert de regio een verbeterde en meer frequente verbinding op. De bestaande perrons worden flink verbreed en er komt een perron bij. Ook worden de voorzieningen die het wachten op het perron aangenaam maken (kiosk, wachtruimtes) uitgebreid en verbeterd.